I Kulturtältkåtan kan du se och höra lokala artister såsom Nordvalls-Jojken, Juhán Nila Stålka, Nina Nordvall Vahlberg, Saara Hermansson mfl. Kåtan är dekorerad av konstnären och trum-makaren Gun Hofgaard, som du kan möta i en kortdokumentär. Du kan också delta i en workshop online i jojk, trumma och att tälja vid en öppen eld. Buresboahttin, välkommen in!

At the Kulturtältkåtan (Culture Tipi) you can see and hear local artists as Nordvalls-Jojken, Juhán Nila Stålka, Nina Nordvall Vahlberg, Saara Hermansson and more. The goahte is decorated by the artist and drum-maker Gun Hofgaard, who you can meet in a documentary. You can also join a workshop online in yoik, drumming and carving wood by the fireside. Buresboahttin, welcome!

Se även: www.ninanordvallvahlberg.se