Arrangörer av Kulturtältkåtan är Nina Nordvall Vahlberg, www.ninanordvallvahlberg.se och Gun Hofgaard i samarbete med Nuarttade Kulturförening.

I scenografin på Kulturtältkåtans scen hänger några av Gun Hofgaards trummor. De är ramtrummor av renskinn. Ninas trumma kommer också från hennes verkstad.

The organizers of Kulturtältkåtan is Nina Nordvall Vahlberg and Gun Hofgaard in collaboration with Nuarttade KF.

At the stage hangs Gun Hofgaard´s drums. They are frame drums with reindeer skins. Nina´s drum is also from Gun´s workshop.

Gunnar och Helsa presenterar Kulturtältkåtan

Gunnar är den ständige pessimisten, sällan nöjd med något alls. Han blir ändå indragen i livet och marknaden. Hans jobb är att rädda konstnärer från fattigdöd och skam.

Helsa är en obotlig optimist och människoälskare. Hon är engagerad i hälsa och kulturliv. Hennes arbete är att främja konstnärliga möten och sprida kärlek i världen.

Artister i Kulturtältkåtan:

Saara Hermansson

24 årig jojkare och singer-songwriter från Kultsjödalen i Vilhelmina, nu bosatt i Jokkmokk. 2019 vann hon Sámi Grand Prix med låten Mov laavlome. Nu har hon kommit till oss för att spela sin musik som hon skriver på sydsamiska.

A 24 years old yoiker and singer-songwriter from Kultsjödalen Vilhelmina, currently living in Jokkmokk. In 2019 she won the Sámi Grand Prix with the song Mov laavlome. Now she brings her music to us, that she writes in the south-sámi language.   

Link to the concert: https://youtu.be/6J7x5qyq0aI

Contact: info@saarahermansson.se

Time: 13 min

Lena Lindberg Wikström & Karin Lindfors

Kulturtältkåtan presenterar Jokkmokks främsta spelkvinnor och glädjespridare, som bjudit till dans och musik på Jokkmokks marknad och Historiska marknaden i många år. Här bjuder de på ett par av sina favoritvalser och berättar ett marknadsminne. 

The Kulturtältkåtan (Culture Tipi) presents the foremost folk musicians and joy spreaders of Jokkmokk, that have played for dances at the Wintermarket and the Historical market for many years. Hear they offer us a couple of their favourite waltzes and a memory of the market.

Link to the concert: https://youtu.be/gY-9EYukiLY

Contact: Lena.Lindberg-Wikstrom@jokkmokk.se

Time: 6 min

Nina Nordvall Vahlberg

En skogssamisk artist och jojkare, som härstammar från trakterna kring Jokkmokk. I denna solokonsert framför hon egna jojkar, visor och låtar på dragspel, och goabdes, den samiska trumman. Gäster: Stefan Lindbäck- percussion, Edvin Nordvall- bas, Evald Nordvall- gitarr. 

A forest-sámi artist and yoiker, with roots from the surroundings of Jokkmokk. In this solo concert she presents her own yoiks and songs with accordion and goabdes, the sámi drum. Guests: Stefan Lindbäck- percussion, Edvin Nordvall- bass, Evald Nordvall- guitar.

Link to the concert: https://youtu.be/U764qPFkkoI

Contact: www.ninanordvallvahlberg.se

Time: 16 min

Vildegard

En hårdrocks-trio från Jokkmokk. Egenskriven musik influerad av 70-tals hårdrocken i England. Orange-stärkare och Gibson SG i centrum. Bandets medlemmar är Evald Nordvall på sång & elbas, Edvin Nordvall på elgitarr och Zandra Asserholt trummor. 

A heavy-metal trio from Jokkmokk. Music with influences from the British 70s heavy-metal. Orange amp and Gibson SG as the core. Evald Nordvall (bass & vocals) Edvin Nordvall (electric guitar) Zandra Asserholt (drums). 

Link to the concert: https://youtu.be/IYOlutnWGPE

Contact: vildegardband@gmail.com

Tid: 10 min

Juhán Niila Stålka 

Har efter många år i exil äntligen landat i Jåhkåmåhkke. Juhán Niila har ett brinnande intresse för mänskliga rättigheter och är engagerad i civilsamhället men är framförallt jojkare. Han har bland annat framträtt på Skansen, Dramaten, Kungsträdgården, Stockholms Stadsteater, Riddu Riddu och Márkomeannu. Gäster: Vildegard

Juhán Niila recently moved back to Jåhkåmåhkke after many years in Stockholm. He has a burning interest in human rights and is organized in a few different organisations, but most important of all he is a yoiker (traditional sámi singer). Over the years Juhán Niila has performed at both national and international avenues such as The Royal Dramatic Theatre and Riddu Riddu. Guests: Vildegard. 

Link to the concert: https://youtu.be/8w9kL6JpnUA

Contact: juhan@ruokto.com

Tid: 4 min

Nordvalls-Jojken

Ett rätt så nystartat band från Jokkmokk som gör ny musik med modern jojk med influenser av blues och rock. Här spelar de låtar från sitt kommande album TJUODJAL med texter på svenska, engelska och lulesamiska. Musiker: Nina Nordvall Vahlberg – röst/flöjt/goabdes-den samiska trumman, Stefan Lindbäck – percussion, Zandra Asserholt – trummor, Edvin Nordvall – bas/elgitarr, och Evald Nordvall – elgitarr/bas/röst 

A quite new band based in Jokkmokk, that presents modern yoik with influences from blues and rock. Here they present music from the coming album TJUODJAL with lyrics in swedish, english and sámi. Musicians: Nina Nordvall Vahlberg – voice/flute/goabdes- the sámi drum, Stefan Lindbäck – percussion, Zandra Asserholt – drums, Evald Nordvall – electric guitar, bass & voice and Edvin Nordvall –  bass & electric guitar

Link to the concert:

Link to the concert: https://youtu.be/S8XpGwZ2i5I

Contact: nordvallsjojken@gmail.com

Tid: 30 min

Sebastian Björkman

Jag är tillhörande den samiska släkten Partapuoli som hamnade i Gávtjávrrie/Ammarnäs efter tvångsförflyttningarna på 20-talet & släkten Berglund som gjort platsen till sitt hem från mitten på 1800-talet. Nu dansar jag i deras fotspår och deras fotspår dansar i mig!

My name is Sebastian Björkman and I´m a part of the Sami family tree of Partapuoli that was forced to move to Gávtjávrrie/Ammarnäs in the 1920s. Im also part of the Berglund family that made Ammarnäs their home from the 1850 and forward. Now I’m dancing in their trails and their trails dancing in me!   

Dans & videoredigering: Sebastian Björkman

Musik: Nordvalls-Jojken, Nordvalls-jojken

Link: https://youtu.be/7Wc5mQ3VAW0

Kontakt: sebbe.bjorkman@gmail.com

Tid: 5,25 min

Jojk-session i en tältkåta i Purkijaur

med Nina Nordvall Vahlberg och Stefan Lindbäck vid eldstaden. Traditionella jojkar om renkalven från olika delar av Sápmi, Ångbåten efter Inger Maria Pilto och Maria Granberg samt en ny komposition av Nina som heter Trumma för träd. Jojk och ramtrummor.

Yojk-session in a lávvu in Purkijaur with Nina Nordvall Vahlberg och Stefan Lindbäck by the fireside. Traditional yoiks about the reindeer calf from different parts of Sápmi, “The Steamship” after Inger Maria Pilto och Maria Granberg and finally one of Nina´s compositions called “Women drum for trees”. Yoik and traditional sámi drums. 

Link to the concert: https://youtu.be/9FwKFkzgVSY

Contact: nina.nordvall.vahlberg@gmail.com

Time: 6,46 min 

WORKSHOP: Drumsticks in a lavvu

Gun Hofgaard och Nina Nordvall Vahlberg täljer trumpinnar i tältkåta omgiven av riktigt djup, tyst snö.

-Vi täljer i rönnpinnar, som älgar har brutit ner. Pinnarnas ändar avrundas och i barken skärs en skåra runt om, en liten bit ned från toppen. Vi vill ju få ett bra fäste att binda tyget om, tyget som håller och formar stoppningen. Vi vill ha ganska mjuka pinnar, så vi stoppar dem med renhår. Sist lindar vi fast tyget med ullgarn. Vi täljer pinnarna så att de blir sköna att hålla i och sen spelar vi med de nya trumpinnarna på våra renskinns-ramtrummor. Mer info: www.gehofgaard.com

Gun Hofgaard and Nina Nordvall Vahlberg whittle drumsticks in a lavvu (tipi), surrounded by really deep, silent snow.

– We are whittling sticks of Mountain Ash that have been torn down by moose. The ends of the sticks are rounded and in the bark we cut a notch around the stick at a small distance from the top – we want to help the cloth to get a good grip so it can hold and shape the filling. We want to achieve rather soft drumsticks so we stuff them with hair from reindeer. Finally we wind wool yarn around the cloth to keep it in place. We cut the sticks so they are smooth to hold and then we play with the new drumsticks on our reindeer hide covered frame drums. More info: www.gehofgaard.com

Link to the workshop: https://youtu.be/J-h4k-Uilw4

Time: 5,18 min

Documentary: Birth of the drum

Cedar Shaw har gjort denna film som är tonsatt av Nina Nordvall Vahlberg. Filmen spelades in vintern 2017 under en vecka när Gun byggde denna “Vårtrumma”, en ramtrumma med renskinn.

Cedar Shaw made this film and Nina Nordvall Vahlberg made the music. The film was made in the winter 2017, during a week when Gun made this “Drum of the spring”, a frame drum with reindeer skin.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=aaQAJ14Vu44

Length: 7,03

Contact: www.cedarshawphotography.co.uk

Documentary: Storskogen Karatj-Råvvåive

Skydda Skogen har gjort filmen, Storskogen Karatj-Råvvåive. Den handlar om ett fjällnära unikt stort sammanhängande gammelskogs-område i Jokkmokks kommun, och om dess stora skyddsvärde.

Skydda Skogen have made this film, Storskogen Karatj-Råvvåive. 

It tells us about a big unique connected old growth forest close to the mountains in Jokkmokk municipality, and also about this forest´s big protective value.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=HdBv5n41bQQ

Length: 20,25 min

Contact: www.skyddaskogen.se


Jojks and drums in the tipi: https://youtu.be/9FwKFkzgVSY

Juhán Niila Stålka: https://youtu.be/YpM7eMwSzcM

Lena och karin: https://youtu.be/gY-9EYukiLY

Saara Hermansson: https://youtu.be/6J7x5qyq0aI

Nordvalls Jojken: https://youtu.be/jBuR9h5VtzU

Vildegard: https://youtu.be/IYOlutnWGPE

Nina egen konsert: https://youtu.be/o7SdFXpjvEk

Sponsorer:

Kupp Jokkmokks kommun, Sparbanken Nord och ABF Norrbotten.