53 x 51 x 15 cm

Privat

Spring is drumming for sorrow and hope.

Time where heaviness warms

and the light follows.

Her yoik echoes over the land.

birch

handle – birch

yellow ochre from Vuollerim and burned ochre from Tuoddar

bear and moose bones under the skin, and bear hair in the hoop

decorations – brass ring, moose luck bone, bear bone

skraped bone – shoulder blade from bear, juniper stick

beater 1 – bark beetle gnawed pine from a old growth forest

beater 2 – birch

Våren trummar för sorg och för hopp.

Tiden där tyngden värmer

och ljuset följer.

Hennes jojk ekar över nejder.

björk

handtag – björk

björn- och älgben under skinnet, björnhår på sargen

gulockra från Vuollerim och rostad ockra från Tuoddar

hängen – mässingsring, älglyckoben, björnben

skrapben – björnskulderblad, enepinne

trumpinne 1- barkborregnagd gammelskogstall

trumpinne 2- björk