53 x 45 x 7 cm

8.000 SEK

In snow tracks from grouse

by spruce and pine

birch’s children are laid

winged seeds.

spruce and pine

decoration – feet, bones, throats, and feathers from grouse, brass beads

beater – bark beetle gnawed pine, dog’s hairs

rattle – bark beetle gnawed pine, flying stones from grouse

I spår efter ripa

vid gran och tall

läggs björkars barn

bevingade frön.

gran och tall

hängen – fötter, ben, strupar och fjädrar från ripor, mässingspärlor

trumpinne – barkborregnagd tall, hundhår

skallra – barkborregnagd tall, flygstenar från ripa