6.000 SEK

two suns

gives the morning

in spruce, in bends

pattern of the road

spruce

brass rings

beater – birch

rattle – bark beetle gnawed spruce, flying stones

två solar

ger morgonen

i granen, i bukter

vägens mönster

gran

mässingsringar

trumpinne- björk

skallra- barkborregnagd gran, flygstenar