Alla mina trummor är spända med avhårade ogarvade renskinn. Skallrorna är åxå av sådana renskinn. Ramarna limmar jag av tunna remsor i björk, tall eller gran, som vi först kapat, sågat och hyvlat. Ramarnas insidor är målade med äggoljetempera, med ägg från våra egna höns. Hundhåret i en del av trumpinnarna är från våra hundar Leta och Lilo. Ull och ylletråd har jag använt på trumpinnar. Själva pinnarna kommer från hundpromenader, gammelskog och från vår trädgård. Skallrornas flygstenar är småstenar från muskelmagar av slaktade tjädrar. Alla glaspärlor som jag använt är från min egen tillverkning och design. Alla snoddar som jag spänt trummorna med är råhudsremsor av renskinn. Barkgarvade renskinn har jag i de mjuka skinnsnoddarna. Ibland sätter jag in en cykelslang emellan skinnet och ramen, med den kan en spänna skinnet, kan vara till hjälp vid fuktigt väder.

All my drums are made with reindeer skin and they are tightened with de-haired and un-tanned reindeer skins. The rattles are also made from this type of reindeer skin. The drum hoops are made from cut, sawed and planed thin strips of birch, pine or spruce and they are glued together. The inside of the hoops are painted with egg tempera and the eggs are from our own chickens. The dog hairs are from our own dogs Lilo and Leta. I have used wool and woolen thread on my drum sticks and thy are from oldgrowth forest and from my garden. Some rattles are filled with “Flying Stones”, these are small stones found in the stomach of the slaughtered capercaillie, used to ground its food. All the glass beads are from my own production and design. The teis for stretching the drum skin is of the same as the drum skin and all the soft leather ties are made from bark tanned reindeer skin. Sometimes I put an bicycle tube in between the hoop and the skin. With that you can stretch the skin harder, it can help in moist weather.