Alla mina trummor är spända med avhårade ogarvade renskinn. Skallrorna är åxå av sådana renskinn. Sargerna limmar jag av tunna remsor i björk, tall eller gran, som vi först kapat, sågat och hyvlat. Sargernas insidor är målade med äggoljetempera, med ägg från våra egna höns. Hundhåret i en del av trumpinnarna är från våra hundar Beyla och Leta. Ull och ylletråd har jag använt på trumpinnar. Flygstenar är småstenar från muskelmagar av slaktade tjädrar. Alla glaspärlor som jag använt är från min egen tillverkning och design. Alla snoddar som jag spänt trummorna med är råhudsremsor av renskinn. Barkgarvade renskinn har jag i de mjuka skinnsnoddarna.

All my drums are made with reindeer skin and they are tightened with de-haired and un-tanned reindeer skins. The rattles are also made from this type of reindeer skin. The drum hoops are made from cut, sawed and planed thin strips of birch, pine or spruce and they are glued together. The inside of the hoops are painted with egg tempera and the eggs are from our own chickens. The dog hairs are from our own dogs Beyla and Leta. I have used wool and woolen thread on my drum sticks. Some rattles are filled with “Flying Stones”, these are small stones found in the stomach of the slaughtered capercaillie, used to ground its food. All the glass beads are from my own production and design. The teis for stretching the drum skin is of the same as the drum skin and all the soft leather ties are made from bark tanned reindeer skin.