Ren

Oval renskinnstrumma, 56 x 45 cm.

Ramen i gran och tall, 13 cm hög.

Fem hängen i barkgarvart renskinn med renlättklövar, renlyckoben.

Handledsrassel med 8 renlättklövar, 2 renframlkövar och barkgarvat renskinn.

Trumpinnar, den ena av ene, den andra av barkborregnagd gran, båda stoppade med hundhår.

Pris: 9.500 Sek