Rund renskinnstrumma 37 cm i diameter.

Sargen av tall, 8 cm hög och stänkmålad med äggoljetempera.

Mässingsringen är 6,5 cm i diameter. Snodden i centrum är färgad med rödlökskal.

Trumpinnen i tall är stoppad med renhår och har ett renlyckoben i en renskinnssnodd.

Pris: 3.000 Sek