Cedar Shaw har gjort denna film inför utställningen TRUMMA FÖR TRÄD – WOMAN DRUM FOR TREES. Filmen är tonsatt av Nina Nordvall Vahlberg. Filmningen skedde vintern 2017, under den vecka jag byggde trumma nr 98, Vårtrumma. Filmen visades i utställningen.