7.500 SEK

from meandering

water from earth

through the trees

to all air born

in wind of light

spruce

brass ring

beater – alder

från meandrande

vatten ur jord

genom träden

till alla luftburna

i vind av ljus

gran

mässingsring

trumpinne – al