5.000 SEK

iron underneath

in hand around ring

trees sing

through reindeer

spruce, pine and birch

iron ring

beater – pine

järnet under

i hand om ring

träden sjunger

genom renen

gran, tall och björk

järnring

trumpinne – tall