Gestalt, form och färg

åt historia, idé och vision.