En liten dikt- och bildbok sprungen ur många långa fina dagar och nätter i Laponia.

Världsarvet Laponia ligger i Lappland är Europas största sammanhängande naturlandskap, ett samiskt kulturlandskap. I Laponia ligger nationalparkerna Muddus/Muttos, Padjelanta/Badjeiànnda, Sarek och  Stora Sjöfallet/Stour Muorkke samt dessutom Saunia/Sjávnja och Stubba/Stubbá naturreservat. Nio samebyar har sina marker inom Laponia.

Boken kostar 150 SEK och kan beställas direkt från mig.