Vinare är ett forntida instrument som funnits hos aboriginer, indianer, inuiter och i Afrika. Sedan förhistorisk tid har de använts som leksaker och som kultiska föremål. Ljudet kan ha tolkat, illustrerat, anmödrar, gudaväsen och mytiska djur.

Av tillsågade trästycken väljer du ut ditt ämne för detta enkla magiska rytminstrument. Du täljer, raspar, putsar, målar och fäster ett snöre i ena änden. När vinaren snurras uppstår en surrande, vinande, sjungande rytm som hörs långt.

Allt grundmaterial ingår, liksom fika. Kostnad per person 400 SEK, max fem personer vintertid, på sommaren kan vi vara fler då vi sitter ute runt tältkåtan.

Tid, två till tre timmar.

Välkomna!